Odakle sam

Odakle sam

Više me je
i nikada neću biti načisto
sama sa svim svojim ja
Svuda mi je
barem jedno prezime strano
špansko mi je ime
tvrde ovdašnji ,,stručnjaciˮ
tamo imam izgovor
kao da sam emigrantkinja
iz treće zemlje, ljubavne spone
ne nosim krvi predaka
i tako
svuda delom tuđa
svačija svugde
a nigde ničija
vremenom ponegde usvojena
a u sebi obeležena
kao Ona koja nema
odgovor na tuđinsko pitanje:
Odakle si?

Bogorodičinoj crkvi u Parizu

Lepa si bila
I ponosita
Grad svetlosti
Sijao je bojama
Tvojih vitraža
Slomljenih
U nepovrat
Nikakvi
Hvalospevi
Dići te neće
Vratiti te neće
Narodu tvome
Najveća Damo
Što sijaš
Na slikama
U pričama
U knjigama
Živa bićeš samo
U srcima našim
Trošnim
Prolaznim

Oda savremenoj poeziji

Svi vi što kažete
Da je pisanje pesama lako
Jer vam se čini da ste mogli
I sami da ih napišete,
Vratite vreme unazad,
Stvorite ih pre pesnika,
Izjavite bez skrupula
Da su vaše ,,šture”, ,,nerimovane”, ,,sirove” misli
Umetničko delo
Verovaću vam.

Autorka